Kireç Nedir?

Kireç Nedir?

Kireç, doğada kireçtaşı veya kalker (CaCO3) olarak bulunan kayaçların belli ebatlara indirgendikten sonra fırınlarda yakılmasıyla elde edilir.

Kalsinasyon

Kireçtaşı + Isı —> Kireç (sönmemiş) + Karbondioksit

CaCO3 + 900°C —> CaO + CO2

(100 g) (42 400 cal) —> (56 g) (44 g)

Elde edilen sönmemiş kireç, higroskopik özelliklere sahiptir ve suyla reaksiyona sokularak toz halindeki sönmüş kirece dönüştürülür:

Hidratasyon

Sönmemiş Kireç + Su —> Sönmüş kireç + Isı

CaO + H20 —> Ca(OH)2

(56 g) (18 g) —> (74 g) (15 456 cal)

Kireç test cihazları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.TESTCENTER