( TC-Z034 ) CEP TİPİ ZEMİN PENETROMETRESİ

( TC-Z034 ) CEP TİPİ ZEMİN PENETROMETRESİ

Kohezyonlu zeminlerin arazide ölçülen yaklaşık kıvamlılıklarına göre sınıflandırılması, tek eksenli basınç dayanımının bulunması için kullanılır.