( TC-B052 ) KİRİŞ KIRMA - EĞİLME APARATI

( TC-B052 ) KİRİŞ KIRMA - EĞİLME APARATI

2000 kN veya 3000 Kn kapasiteli beton test presine bağlanabilir.

Aynı motor, hidrolik ünite ve transducer yardımı ile kiriş kırma deneyleri yapılabilir

.Farklı boyutlarda kiriş numuneleri testi için ayarlanabilir bıçak aralıkları